snack koerier
030-2883533
Voor lekkere trek, lunch of maaltijd...

Sponsorbeleid Jolidé Snackkoerier

Het centrale uitgangspunt is niet sponsoren om te sponsoren. Sponsoren is bewuste keuzes maken. Jolidé  krijgt dagelijks verzoeken om een evenement, een vereniging, activiteit of goed doel te sponsoren. En hoe goed de doelen ook zijn, wij kunnen de meeste verzoeken niet honoreren. Daarom kiezen wij ervoor om een aantal op de mens gerichte sociaal-maatschappelijke activiteiten voor een langere periode te ondersteunen.

Sponsoring is bovendien niet vrijblijvend, het hoort een wezenlijke bijdrage te leveren aan onze bedrijfs- en marketingdoelstellingen. Daarom zoeken wij bij alle sponsorprojecten een nauwe samenwerking met de gesponsorde of de organisatie van een evenement op basis van wederzijdse gelijkwaardigheid. Hierdoor ontstaat een wederkerigheid tussen het gesponsorde en/of een onderdeel daarvan en kan het relevante toegevoegde waarde leveren volgens het "voor wat hoort wat" principe.

Jolidé Cafetaria en Snackkoerier ondersteunt alleen projecten, activiteiten of evenementen in directe relatie tot onze activiteiten in de horeca.

Voor het aanvragen van sponsoring, neem contact op met Dennis van Leeuwen dennis@jolide.nl